Методика оцінки тестових сімей.

Методика оцінки тестових сімей.

До мене часто звертаються матководи , і просто пасічники, з проханням пояснити як я визначаю  якісні характеристики сімей?яктестувати(випробовувати)бджолосім”ї?для себе нічого нового не придумував. Просто адаптував  методику европейців, і нею користуюся. Коротко викладаю для всіх кому це цікаво. Я не описую відомі пасічникам методи підсадки маток, та методи запобігання захворювань  та нападків. Я вважаю ,що пасічник-маткар, який починає застосовувати елементарну  селекцію, зобов”язаний   досконало володіти   навичками догляду за бджолами.КОРОТКА МЕТОДИКА ОЦІНКИ  ТЕСТОВИХ (випробувальних)  БДЖОЛОСІМЕЙ.Після отримання  плідних маток ( визначення родоначальниць) ,  маткар виводить від них тестову ( випробувальну ) групу  маток – сестер. Створює з маток-сестер так звані групи аналогів (матки вільного спаровування тестування не підлягають).Можна використати штучне запліднення або ізольований облітник. Кожна група повинна складатися не менше, ніж з 8 сімей-сестер.  Надалі найкращу і найгіршу до уваги не беремо. Відзначимо, що матки-сестри для більшої достовірності, як правило, тестуються на різних випробувальних  точках. Кількість піддослідних сімей на одному точку – не менше 10-12. Працює принцип: чим більше – тим краще. Всі випробовувані, на одному точку,  сім’ї повинні знаходиться в однакових умовах: вулики, медозбір та інше.Матка для тестування  повинна бути підсаджена в сім’ю не пізніше 1 серпня, оскільки в іншому випадку, «чужі» бджоли (від іншої матки) можуть вплинути на зимівлю, весняний розвиток і результати весняного медозбору. Перед підсадкою матки їй на 1/3 ріжуть одне крило: ліве при природному спарюванні, праве – якщо матка ШЗ.Існує три способи створення сімей для тестування:
1. Штучний рій. Вага від 1,5 кг. (В червні) і 2 кг. (Кінець липня). Садять на відбудовані стільники і вощину, підгодовують. Матку підсаджують в клітці, через канді. Перший контроль – через 9 днів.
2. Відводок на печатному розплоді. Рекомендується 3 рами «печатки» в червні і 5 рам – в кінці липня.
3. Подсадка матки в існуючу сім’ю шляхом зміни «старої» родоначальниці.Я практикую 2 спосіб , як такий що найкраще зберігає цінних маток.

Перевірки здійснюються 4-6 разів.
1. Перша відбувається по завершенню зимівлі (лютий-березень). Оцінюється сила сім’ї в вуличках.
2. У квітні / травні (цвітіння садів) проводиться весняна ревізія. Перевіряється сила сім’ї в вуличках, кількість розплоду.
3. З середини квітня до кінця липня через кожні три тижні (мінімум 5 контролів) оцінюються такі параметри: миролюбність, посидючість на сотах, схильність до роїння, розвиток сім’ї, оцінка медопродуктивності. (Honigleistung)
Зважується корпус до відкачування і після. Різниця – вихід товарного меду. Відзначимо, що враховується також  меду в розплідном гнізді. При цьому, розрізняємо  весняний взяток  (всі що до 15 червня) і літній (до 10 серпня). Все, що пізніше – так званий пізній взяток. Крім того, можна не відкачувати мед кілька разів, а просто зважувати вулики (рамки) до і після кожного взятку,  показник коригувати.
Розраховується середній взяток для кожного точка. Показник кожної окремої сім’ї ділиться на середнє значення, виходить медопродуктівность в %, по відношенню до середнього показника.

Аналогічно , як і медопродуктивність, інтерпретуються і  % -ні оцінки інших (якісних) селекційних ознак.

Оцінка миролюбності і посидючості на сотах (Sanftmut, Wabensitz).

Відзначимо, що медопродуктивність є єдиною кількісною оцінкою і, мабуть, самою об’єктивною. Тоді як, миролюбність, а також посидючість на сотах, навпаки, є найбільш суб’єктивними. Треба зауважити, що дві ці ознаки багато в чому взаємозалежні. Так, якщо бджоли при огляді щільно сидять на рамках, не метушаться, то з великою ймовірністю така сім’я буде миролюбною.

 Крім медопродуктивности, всі інші ознаки (якісні) оцінюються в пунктах від 1 до 4.

Отже, Оцінку «4» (дуже миролюбні) отримують сім’ї, з якими можна працювати без рукавичок, без димаря і без лицьової сітки.
«3» – нормальні миролюбні сім’ї, при огляді яких злітають тільки окремі бджоли, потрібно трохи диму (рукавички і маска – не потрібні). При цьому, допускаються одиничні укусу.
«2» – нервові сім’ї, які можна відкривати тільки, серйозно задіюючи димар. Бджоли злітають і кружляють навколо бджоляра, іноді жалять.
«1» – (сторожеві пси з крилами) отримують сім’ї, з якими можна працювати тільки в повному обмундируванні з постійним застосуванням диму. Бджоли постійно атакують.
Можливі, дробові оцінки з кроком 0,5 – наприклад, 2,5; 3,5 і т.д. Остаточна оцінка виводиться як середнє арифметичне за результатами не менше 5 спостережень. Рекомендується оцінювати сім’ї, як можна критичніше. Для більшої об’єктивності – відразу групою бджолярів.  При цьому, оцінки рекомендується робити при будь-якій погоді – навіть під час дощу і перед грозою. Аргумент: саме в несприятливу погоду бджоли показують своє справжнє обличчя.
Таким чином, оцінка миролюбність ( Sanftmut) – 115% розраховується як відношення середньої оцінки даної сім’ї в балах до середнього значення всіх протестованих сімей  за весь період тестування.

Посидючість ( усидчівость)  на сотах оцінюється схожим чином :
«4» (сидять міцно) – отримують сім’ї, бджоли яких при огляді сидять на рамках «як хутро». При цьому, допускається зліт окремих бджіл.
«3» (спокійні) – можуть пересуватися по рамці, але не залишають розплід.
«2» (бігають) – збігають в кути рамок.
«1» (перетікають) – збігають з рамок, повисають бородами на брусках.

Відзначимо, що поведінка бджіл багато в чому залежить від інтенсивності використання диму.

Оцінка зимостійкості (Winterfestigkeit)
Виробляється з використанням так званого індексу «виходу із зимівлі». За одиницю виміру приймається сила бджіл «в вуличках». При цьому, абсолютна сила родини не вимірюється, увага приділяється порівнянні «до» і «після». Прямо скажемо, не самий жорсткий критерій.
Оцінку «4» отримують сім’ї, у яких перезимувало 90% і більше . бджіл. Тобто підмор, склав 10%. Приклад, сім’я пішла в зиму на 10 вуличках, вийшла – на 9.
«3» – якщо з зими виходить 70-90% бджіл. Тобто з 10 вуличок залишається 7-9 вуличок.
«2» – вихід становить всього 30-70%. Тобто гине практично половина сім’ї.
«1» – виживає лише 30% йдуть в зиму бджіл. На практиці така погана зимівля без хвороб неможлива.
Оцінка весняного розвитку (Frühjahrsentwicklung)

Можна використовувати один з двох критеріїв: кількість обсиджуваних рамок або постановка магазину під мед.
У першому випадку, в момент, коли перша сім’я  готова до постановки магазину, фіксується кількість рамок у всіх сім’ях. Припустимо (приклад умовний для наочності), найсильніша займає 18 рам (тип значення не має), а найслабша – 10. Тоді цей діапазон (18-10 = 8) ділимо на 4. Отримуємо інтервал, рівний 2.
Оцінку «4» (дуже швидко) отримують сім’ї, які займають 16-18 рам.
«3» (швидко) – 14-16 рам
«2» (нормально) – 12-14 рам
«1» (повільно) – 10-12 рам
Якщо за відправну точку приймаються час постановки магазину під мед, то допустимо найшвидша сім’я «запросила» магазин 15 квітня, а найслабша – аж 15 травня (тобто, через місяць). Знову ж ділимо діапазон на 4, отримуємо інтервал, рівний умовно 7 днях (один тиждень).
Оцінку «4» отримають всі родини, яким поставили магазин з 15 по 22 квітня
«3» – 23-30 квітня
«2» – 1-8 травня
«1» – 8-15 травня
Знову ж таки, мова  відносних величин. В основі  – порівняння. Ніхто не вказує, що магазин повинен ставиться, коли сім’я набере таку -то силу в абсолютному вимірі.

До прикладу окремі лінії карніки зимують на 5-6 гніздових рамках, і розвиток свій починають при сталому приносі нектару, а деякі  карпатки розганяють  силу вже при появі “запаху” весни, при першому приносі пилку. Порівнювати та Оцінювати, потрібно лише сестринські сім”ї однієї тестової групи .

 Оцінка сили сім’ї (Volksstärke)
Рекомендується проводити після закінчення «перевірочного» року, перед загодівлею  в зиму. Шкала оцінювання формується все за тим же принципом. Припустимо (приклад умовний), найсильніша сім’я займає 16 рам, а найслабша – 8 рам.
Тоді оцінка «4» (дуже сильна) – якщо сім’я обсиживали 14-16 рам
«3» (сильна) – 12-14 рам
«2» (нормальна) – 10-12 рам
«1» (слабка) – 8-10 рам.

Оцінка схильності до роїння (Schwarmneigung)
За результатами спостереження за сім’ями  протягом всього перевірочного року (особливо «ройової пори»),  оцінюється сама несприятлива, з точки зору рійливості, картина. Для контролю досить піднімати корпусу, контролюючи наявність мисочок внизу рамок.
«4» отримують сім’ї, у яких ройовий стан відсутній. Максимум – спостерігалися нечисленні мисочки, але навіть не засіяні.
«3» – ройовий стан легко керовано, численні мисочки, але тільки поодинокі яйця і личинки. «Ройка» пропиняється  після розширення.
«2» – ройовий стан важко керований. Численні маточники, закладаються повторно. Повернення до нормального стану тільки при сильному взятку.
«1» – Рійка дуже сильна, взяток  не допомагає, необхідність формування «протиройові» відводки. Така оцінка  також ставиться   сім»ям що відроїлися  за фактом .

Оцінка симптомів хвороб (Krankheitssymptomen)
Під час кожного огляду перевіряючий повинен звертати увагу на наявність хвороб і фіксувати їх. Якщо хвороб немає, то в то у відповідному розділі  карткової  карти  ставиться “0”.
Якщо виявлений аскосфероз (вапняний розплід, Kalkbrut) – 1
Нозематоз (Nosema) – 2
Мішечкуватий розплід (Sackbrut) – 3
Європейський гнилець (Europ. Faulbrut) – 4
Американський гнилець (Amerik. Faulbrut) – 5
Ознаки відразу декількох болячок – 6

Це основні показники на які я звертаю увагу. Є ще інші про які не варто забувати. Це: прополісування гнізда, воскобудівна здатність, характер яйцекладки та обмеження гнізда при різного виду взятках, побудова міжрамкових зв”язок, виділення маточного молочка та здатність до виховування маток. Про це та інше можна буде обговорювати критерії у наступних статтях.

група тестових  сімей на стенді ( точку) .

Leave a Reply